Polski  English
 •  News
 •  Forum

Członkowie Teamu
Team

Członkowie Teamu:
  Najwyższa Rada
 • Altair - Admin TI, w wolnych chwilach przewodniczy TI,
 • MCaleb - Główny grafik,
 • Trang Oul - Uniwersalny Lisz (Tłumacz, Polonista, Wyszukiwarka, Skrypciarz...)
 • f!eld - Tłumacz


  Zespół
 • Kallen - Główny grafik jednostek
 • Acid Dragon - Krytyk Honorowy, Wsparcie
 • Alamar - Fabuła
 • Avatar - Krytyk
 • Dru - Drugi Honorowy Grafik
 • Eteryczny Smok - muzyka i dĽwięki do Moda
 • Tilogour - Mapmaker, drugi (po Altairze) programista ERM :)
 • Hobbit - kolejny grafik
 • Dragonar - Dowódca zaprzyjaĽnionego teamu
 • Trith - jeszcze jeden grafik


O kim¶ zapomniałem? O czym¶ zapomniałem? :)
Odwiedzono: 6393

powered by Altair